Leggðu eins og meistari


E


Ósk um endurupptöku ákvörðunar um álagningu stöðvunarbrotagjalds

Endurupptaka (andmæli)

Ákvörðun um álagningu

Endurupptaka

(andmæli)

Verklagsreglur íbúakorta

 


Verklag vegna beiðni um íbúakort

1.gr.

Með umsókn sinni gefur umsækjandi Bílastæðasjóði heimild til að afla upplýsinga til staðfestingar á þeim upplýsingum sem koma fram í umsókn um íbúakort. Upplýsingar geta m.a. verið sóttar í þjóðskrá, fasteignaskrá Ríkisins og ökutækjaskrá.  Almennur afgreiðslutími eru 5-10 virkir dagar.

2. gr.

Með umsókn sinni gefur umsækjandi Bílastæðasjóði heimild til að afla upplýsinga um hvort að umsækjandi uppfylli öll skilyrði um íbúakort. Upplýsingar geta m.a. verið sóttar í þjóðskrá og ökutækjaskrá, fasteignaskrá ríkisins, borgarvefsjá, skipulagsjá, á googlemaps.com, ja.is og á teikningavef byggingafulltrúa, allt eftir eðli máls hverju sinni. Þá getur vettvangsferð til að skoða aðstæður verið hluti af upplýsingaöflun.

3.gr.

Mikilvægt er að aðili máls geri grein fyrir máli sínu á skýran hátt og komi á framfæri í umsókn sinni þeim upplýsingum er nauðsynlegar eru til úrvinnslu málsins. Mikilvægt er að aðili máls skili inn gögnum sem hann hefur undir höndum og styrkt geta umsókn hans, sem eðli gagnanna samkvæmt eru ekki aðgengileg Bílastæðasjóð. Ef gögnum er ekki skilað inn getur það orðið til þess að umsókn verði hafnað.

4.gr.

Ef umsækjandi er ekki eigandi fasteignar eða maki hans skal skila inn samþykki íbúðareigenda fyrir nýtingu íbúakortaréttar.

5.gr.

Sé umsækjandi leigjandi skal hann skila inn þinglýstum gildum húsaleigusamningi. Húsaleigusamningar frá Félagsbústöðum eru undanþegnir þessari reglu þar sem þeir eru ekki þinglýstir.

6.gr.

Sé bifreið í eigu fyrirtækis og starfsmaður fyrirtækis er skráður umráðamaður skal skila inn staðfestingu frá vinnuveitanda að starfsmaður hafi fullt afnot af bifreiðinni og að afnotin séu hluti af hlunnindum starfsmanns.

7.gr.

Bílastæðasjóður hefur heimild til að afturkalla kort m.a. þegar lögheimili er flutt án tilkynningar, kort flutt á milli ökutækja eða kort framselt. Hér er ekki um tæmandi talningu að ræða. 

8. gr.

Misnotkun á íbúakorti varðar missi kortsins og hefur þá fyrirgert rétti sínum til íbúakorts í 2 ár. Misnoktun getur verið til að mynda fölsun korts. Rétt er að benda á að þetta er ekki tæmandi talning.


Reykjavík 13.10.2016